Algemene voorwaarden

Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u de website https://holidayrentaltenerife.net (de “Service”) van Holiday Rentals in Tenerife gebruikt.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw acceptatie en naleving van deze Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Service.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig deel van de voorwaarden, dan kunt u geen toegang krijgen tot de Service.

Intellectueel Eigendom

De Service en de originele inhoud, functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van Holiday Rentals in Tenerife en haar licentiegevers.

Links naar andere websites

Onze service kan links bevatten naar websites van derden of diensten die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Holiday Rentals op Tenerife.

Holiday Rentals in Tenerife heeft geen controle over, en neemt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent en gaat ermee akkoord dat Holiday Rentals in Tenerife niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

Wij raden u ten zeerste aan de voorwaarden en het privacybeleid van de websites of diensten van derden die u bezoekt te lezen.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Spaanse recht, zonder rekening te houden met de bepalingen van de wetsconflicten.

Het niet afdwingen van enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service, en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we mogelijk tussen ons hebben met betrekking tot de Service.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Indien een revisie van belang is, zullen we proberen om ten minste 30 dagen van te voren een kennisgeving te doen voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging is, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

Door na het van kracht worden van deze herzieningen toegang te blijven krijgen tot of gebruik te blijven maken van onze Service, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de Service.

Contact met ons opnemen

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op.