juridische informatie

Deze wettelijke verklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en plichten als gebruiker van deze website. Hier vindt u alle informatie die u nodig heeft over deze website, de activiteit ervan, de persoonlijke gegevens die ze verzamelt en het doel ervan, evenals de gebruiksregels die het gebruik van deze website regelen.

Wanneer u deze website https://holidayrentaltenerife.net/ bezoekt, gaat u uit van de toestand van de gebruiker, zodat de inhoud van deze Wettelijke Notitie u direct raakt. Daarom is het belangrijk dat u het leest om eventuele twijfels weg te nemen en op de hoogte te zijn van de voorwaarden die u accepteert.

Om te beginnen moet u weten dat deze website voldoet aan de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming, om u de garanties, veiligheid en transparantie te bieden waarop u als gebruiker recht heeft bij het gebruik van deze website.

De RGPD (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen) is de nieuwe wetgeving van de Europese Unie die de regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens in de verschillende landen van de EU verenigt.

De LOPD (Organieke Wet 15/1999, van 13 december, betreffende de bescherming van persoonsgegevens en Koninklijk Besluit 1720/2007, van 21 december, de verordening tot uitvoering van de LOPD) die de verwerking van persoonsgegevens regelt en de verplichtingen die de verantwoordelijken voor een website of blog moeten aangaan bij het beheer van deze informatie.

De LSSI (wet 34/2002, van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel) die economische transacties via elektronische weg regelt, zoals het geval is met deze blog.